Ansprechpartner

 

Julia Weber, Anspechpartnerin Musik


Petra Graul-Mayr,  Ansprechpartnerin Bewegungserziehung


Margit Schmidt,  Koordination Ästhetische Erziehung und Ansprechpartnerin Kunst


SSC Kunst/Musik,  Klips Betreuung der ÄE-Studierenden